مجله‌یاب فارسی

آبخیزداری ایران

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2008-9554
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: انجمن آبخیزداری ایران
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: مشخص نشده
 • زبان: مشخص نشده
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: مشخص نشده
 • تلفن: مشخص نشده
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: مشخص نشده
محتوای بیشتر در این بخش: « آب و فاضلاب بوم شناسی کاربردی »
Top