مجله‌یاب فارسی

اقتصاد کشاورزی و توسعه

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 1022-4211
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2645-6443
 • صاحب امتیاز: وزارت جهاد کشاورزی
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: مشخص نشده
 • زبان: مشخص نشده
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: مشخص نشده
 • تلفن: مشخص نشده
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: مشخص نشده
محتوای بیشتر در این بخش: « اقتصاد کشاورزی بوم شناسی کاربردی »
Top