مجله‌یاب فارسی

بحوث فی اللغه العربیه

مجلة بحوث فی اللغة العربیة تعنی بنشر أبحاث جدیدة عن اللغة العربیة ما یتعلق بالشؤون اللغویة کالأسلوبیات وعلم الدلالة واللغویات وعلم الإشارة.

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2008-6466
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2322-4649
 • صاحب امتیاز: دانشگاه اصفهان
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: عربی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۰۳۱-۳۷۹۳۲۶۸۰
 • فکس: ۰۳۱-۳۷۹۳۲۶۸۰
 • آدرس دفتر مجله: اصفهان- میدان آزادی- خیابان هزار جریب- دانشگاه اصفهان- سازمان مرکزی- حوزه معاونت پژوهشی- اداره انتشارات- دفتر نشریه بحوث عربی
محتوای بیشتر در این بخش: « باغ نظر بوم شناسی کاربردی »
Top