مجله‌یاب فارسی

تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران

1- شناسایی و معرفی گیاهان دارویی (معطر، رنگزا. آبزی و سمی) 2- محصولات فرعی و روشهای بهره برداری آنها 3- بررسی فیزیولوژیک، اکولوژیک و اقتصادی گیاهان دارویی و معطر 4- استخراج و شناسایی ترکیبهای شیمیایی و اندازه گیری مواد موثره گیاهان داویی 5- کاشت، داشت و ب

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 1735-0905
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2383-1243
 • صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو ماهنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: کشاورزی و منابع طبیعی
 • تلفن: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۸۲-۵
 • فکس: ۰۲۱-۴۴۷۸۷۲۲۳
 • آدرس دفتر مجله: کیلومتر 5 اتوبان تهران-کرج، خروجی پیکان شهر، خیابان سروناز، خیابان شهید گودرزی، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران، موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
Top