مجله‌یاب فارسی

جغرافیا و مخاطرات محیطی

Notes For Contributors AIMS AND SCOPE Geography and environmental Hazards is an Iranian Interdiciplinary research journal devoted to the publication of original scientific and technical papers in natural and technological hazards. The subjects include of

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2322-1682
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2383-3076
 • صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۵
 • فکس: ۰۵۱-۳۸۷۹۴۱۴۴
 • آدرس دفتر مجله: ایران، مشهد، میدان آزادی، پردیس دانشگاه فردوسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دکتر علی شریعتی
Top