مجله‌یاب فارسی

روانشناسی بالینی و شخصیت

انتشار مقالات تخصصی در دو حوزه روانشناسی بالینی و شخصیت به زبان فارسی

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2345-2188
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2345-4784
 • صاحب امتیاز: دانشگاه شاهد
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۵۱۲۱۵۱۲۷
 • فکس: ۵۱۲۱۵۱۲۴
 • آدرس دفتر مجله: تهران، بزرگراه خلیج فارس، روبروی حرم امام خمینی (ره)، دانشگاه شاهد، سازمان مرکزی، معاونت پژوهش و فناوری، اداره انتشارات
محتوای بیشتر در این بخش: « روانشناسی بالینی روانشناسی پیری »
Top