مجله‌یاب فارسی

روانشناسی شناختی

حوزه های روانشناسی شناختی، آموزش شناختی و نوروسایکولوژی

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2345-5780
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: دانشگاه خوارزمی
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۲۶۳۴۵۷۹۶۰۰
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: البرز، کرج، حصارک، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه خوارزمی
محتوای بیشتر در این بخش: « روانشناسی سلامت روانشناسی کاربردی »
Top