مجله‌یاب فارسی

زبان شناسی و گویش‌های خراسان

زبان و ادبیات . زبانشناسی . معرفی گویش های معروف ایران به ویژه خراسان

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2008-7233
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2383-269X
 • صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۷۲۳
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: مشهد ، دانشگاه فردوسی مشهد ، دانشکده ادبیات و علوم انسانی ، دفتر مجله
Top