مجله‌یاب فارسی

سامانه های غیرخطی در مهندسی برق

نور غیرخطی و کاربردهای آن سامانه‏ های دینامیکی غیرخطی و کاربردهای آنها ماشین‏های الکتریکی و سامانه ‏های قدرت شامل شبکه ‏های تولید، انتقال و توزیع مدل‏سازی، شناسایی، تخمین، کنترل، بهینه ‏سازی و پیاده ‏سازی عملی الگوریتم‏های تحمل‏ پذیر عیب آشوب و سنکرون ‏سا

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2322-3146
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی سهند
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: فنی و مهندسی
 • تلفن: ۰۴۱-۳۳۴۵۹۲۴۱
 • فکس: ۰۴۱-۳۳۴۴۳۸۷۷
 • آدرس دفتر مجله: تبریز-شهر جدید سهند-پردیس دانشگاه صنعتی سهند-معاونت پژوهش و فناوری-دبیرخانه نشریات تخصصی دانشگاه
Top