مجله‌یاب فارسی

مرتع

- کمک به پیشرفت و گسترش علوم مرتع به عنوان وسیع ترین منبع طبیعی کشور براساس یافته‌های علمی - تحقیقاتی - شناسایی و بررسی توان اکولوژیکی مراتع به منظور اصلاح، احیاء و حفاظت آنها - تحقق بخشیدن به برنامه ها و طرح های ملی در زمینه توسعه علوم مرتع - ایجاد عرصه

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2008-0891
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: انجمن مرتعداری ایران
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: کشاورزی و منابع طبیعی
 • تلفن: ۲۶۳۲۲۳۶۳۳۵
 • فکس: ۲۶۳۲۲۳۶۳۳۵
 • آدرس دفتر مجله: البرز، کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، دانشکده منابع طبیعی، گروه احیا مناطق خشک و کوهستانی، طبقه 3
محتوای بیشتر در این بخش: « مدیریت ورزشی مرتع و آبخیزداری »
Top