مجله‌یاب فارسی

مطالعات اقتصاد اسلامی

اقتصاد نظری اسلامی: مشتمل بر نظریه‌‌‌‌پردازی‌‌‌‌های ناظر بر چیستی‌‌‌‌ها و چرایی‌‌‌‌های شناختی درجه اول و درجه دوم در این حوزه؛ نظام‌‌‌‌سازی و نهادسازی اقتصاد اسلامی: مشتمل بر چارچوب‌‌‌‌های معرفتی ناظر بر چگونگی‌‌‌‌ها در عرصه حکمرانی، مدیریت دولت و سیاست‌‌

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2228-6624
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: دانشگاه امام صادق (ع)
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۸۸۰۸۱۴۰۴-۰۲۱
 • فکس: ۸۸۰۹۴۹۲۵-۰۲۱
 • آدرس دفتر مجله: تهران- بزرگراه چمران- دانشگاه اما صادق (ع)- دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد
Top