مجله‌یاب فارسی

مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات

هدف اصلی این نشریه فراهم آوردن شرایط تبادل اندیشه در زمینه زیرساخت‌های مرتبط با فعالیت‌های اطلاعاتی با توجه به جنبه‌های مفهومی، ابزاری، و کارکردی است. برای تحقق این هدف، مطالعات ملی کتابداری و سازماندهی اطلاعات ناظر بر حیطه‌های موضوعی زیر در سطح ملی است:

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2252-0503
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2383-322X
 • صاحب امتیاز: سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۸۱۶۲۳۱۸۶
 • فکس: ۸۸۶۴۴۰۹۸
 • آدرس دفتر مجله: تهران - بزرگراه حقانی (غرب به شرق) بعد از ایستگاه مترو - بلوار کتابخانه ملی - ساختمان کتابخانه ملی ایران - طبقه اول
Top