مجله‌یاب فارسی

مهندسی بیوسیستم ایران

مهندسی بیوسیستم ایران (IJBSE) - اهداف و چشم انداز صفحه اصلی مرور شماره جاری بر اساس شماره‌های نشریه بر اساس نویسندگان بر اساس موضوعات نمایه نویسندگان نمایه کلیدواژه ها اطلاعات نشریه درباره نشریه اهداف و چشم انداز اعضای هیات تحریریه اصول اخلاق

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2008-4803
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2423-7841
 • صاحب امتیاز: دانشگاه تهران
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: کشاورزی و منابع طبیعی
 • تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۲۲۶۴۲
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: کرج، خیابان دانشکده، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشکده مهندسی و فناوری کشاورزی
Top