مجله‌یاب فارسی

مهندسی مکانیک امیرکبیر

داوران نشریه مهندسی مکانیک امیرکبیر از اعضای هیئت علمی کلیه دانشگاه‌های کشور و همچنین فارسی‌زبانان خارج از کشور تشکیل شده‌است. هیئت تحریریه نشریه بطور منظم تشکیل شده و وضعیت مقالات با توجه به نظرات داوران و بر پایه تصمیم هیئت تحریریه خواهد بود. اعضای هیئت

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2008-6032
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2476-3446
 • صاحب امتیاز2: دانشگاه صنعتی امیر کبیر
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو ماهنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: فنی و مهندسی
 • تلفن: ۲۱۶۶۴۹۱۱۲۳
 • فکس: ۲۱۶۶۴۹۱۱۲۳
 • آدرس دفتر مجله: تهران، خیابان حافظ، روبروی خیابان سمیه، شماره 424، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، ساختمان کتابخانه شهید صبوری، طبقه سوم
محتوای بیشتر در این بخش: « مهندسی معدن مهندسی مکانیک ایران »
Top