مجله‌یاب فارسی

نامه فرهنگستان

ارائه نتایج کار محققان در زمینه زبان و ادبیات فارسی و گویش های ایرانی؛ انعکاس تحقیقات راجع به اوضاع زبانی حوزه فرهنگی زبان فارسی بیرون از مرزهای کشور؛ توجه به ادبیات معاصر و انواع تازه آن مانند رمان و دیگر انواع ادبیات داستانی؛ مطرح نمودن زمینه های مشترک

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): -
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز2: فرهنگستان زبان و ادب فارسی
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۰۲۱-۸۸۶۴۲۴۶۳
 • فکس: ۰۲۱-۸۸۶۴۲۵۰۰
 • آدرس دفتر مجله: تهران- بزرگراه حقانی- بعد از ایستگاه مترو-مجموعه فرهنگستانها-فرهنگستان زبان و ادب فارسی
Top