مجله‌یاب فارسی

نگارینه (هنر اسلامی)

1- انتشار مقاله ها و نوشته های علمی و پژوهشی و ارائه نتایج پژوهش های مرتبط بامحورهای نشریه 2- کمک به توسعه و ارتقاء دانش علمی ، تخصصی پژوهشگران، متخصصان، کارشناسان و دانش پژوهان در حوزه های هنر اسلامی 3- کمک به ایجاد ارتباط بین مراکز آموزشی و علمی-پژوهشی

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2382-9885
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: دانشگاه بیرجند
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-ترویجی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: هنر و معماری
 • تلفن: ۰۵۶-۳۲۲۲۷۲۲۵
 • فکس: ۰۵۶-۳۲۲۲۷۲۲۵
 • آدرس دفتر مجله: خراسان جنوبی-بیرجند-خ دانشگاه-دانشکده هنر دانشگاه بیرجند-
محتوای بیشتر در این بخش: « نظارت و بازرسی نور »
Top