مجله‌یاب فارسی

نیوار

چاپ آخرین دستاوردهای پژوهشی جدید، اصیل و بدیع (دارای نوآوری) در زمینه‌های هواشناسی محض و کاربردی شامل پایش و پیش بینی وضع هوا، به زبان فارسی از مهم‌ترین اهداف این نشریه محسوب می‌شود

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 1735-0565
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: سازمان هواشناسی کشور
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-ترویجی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم پایه
 • تلفن: ۶۶۰۷۰۱۱۴
 • فکس: ۶۶۰۷۰۰۰۷
 • آدرس دفتر مجله: میدان ازادی-خیابان معراج-سازمان هواشناسی کشور
Top