مجله‌یاب فارسی

پژوهشنامه اقتصاد کلان

این پژوهشنامه فضای مناسبی را برای انتشار کارهای پژوهشی و تحقیقاتی دانشگاهیان و به اشتراک گذاری آخرین یافته ها، روش ها و پیشرفت های علمی در سطح کلان اقتصادی کشور مهیا می کند. هدف این پژوهشنامه حمایت از تبادل ایده ها و کحرکی برای تحقیق در زمینه اقتصاد کلان

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2322-116X
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2322-1178
 • صاحب امتیاز: دانشگاه مازندران
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۳۵۳۴۵۴۱۵(۰۱۱)
 • فکس: ۳۵۳۴۵۴۱۵(۰۱۱)
 • آدرس دفتر مجله: مازندران، بابلسر، دانشگاه مازندران، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دفتر پژوهشنامه اقتصاد کلان
Top