مجله‌یاب فارسی

پژوهشنامه جغرافیای انتظامی

این نشریه با هدف فراهم نمودن محیط فکری برای پژوهشگران ملی و بین المللی با تمرکز برحوزه های معرفتی علوم جغرافیایی موثر بر نظم و امنیت،جغرافیای انتظامی، توزیع فضایی انسانی و سازماندهی سیاسی فضا و آمایش سرزمینی پایه گذاری شده است. این نشریه در پاسخ به پیشرفت

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2383-3580
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: ناجا
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۲۱۸۱۸۸۵۰۶۳
 • فکس: ۲۱۸۵۰۶۳
 • آدرس دفتر مجله: تهران کردستان شمالی.خیابان یاسمی.پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی
Top