مجله‌یاب فارسی

پژوهشنامه کتابداری و اطلاع رسانی

این پژوهشنامه در پی تحقق هدف‌های زیر است: • ایجاد بستر مناسب برای نشر نظریه ها، یافته‌ها و دیدگاه‌های علمی؛ • گسترش ارتباطات علمی در میان پژوهشگران و خوانندگان؛ • افزایش مشاهده‌پذیری و دسترسی مقاله های انتشاریافته در سطح ملی و فراملی؛ • ارتقای سطح دانش و

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2251-6344
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2423-401X
 • صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی-انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم انسانی
 • تلفن: ۰۵۱-۳۸۸۰۶۵۷۴
 • فکس: ۰۵۱-۳۸۷۸۳۰۱۲
 • آدرس دفتر مجله: مشهد، پردیس دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی،
Top