مجله‌یاب فارسی

یافته های تحقیقاتی در گیاهان زراعی و باغی

با توجه به اهمیت انتشار یافته‌های تحقیقات کاربردی در زمینه گیاهان زراعی و باغی و همچنین تأکید متخصصان، محققان، کارشناسان، دانشجویان و اساتید محترم دانشکده‌های کشاورزی در خصوص لزوم توجه بیشتر و ویژه به این بخش از نتایج تحقیقاتی که قابل استفاده برای کارشناس

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2322-4096
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز: موسسه تحقیقات اصلاح نهال و بذر
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: فارسی
 • رتبه: علمی-ترویجی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: کشاورزی و منابع طبیعی
 • تلفن: ۰۲۶-۳۲۷۲۰۲۲۵
 • فکس: ۳۲۷۰۲۹۶۵-۰۲۶
 • آدرس دفتر مجله: کرج، بلوار شهید فهمیده، موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر
Top