مجله‌یاب فارسی

Iranian Journal of Astronomy and Astrophysic

Iranian Journal of Astronomy and Astrophysics peer reviewed international Journal devoted to the publication of original research papers from various field of astronomy and astrophysics. IJAA publishes quality original research papers, comprehensive revie

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2322-4924
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): -
 • صاحب امتیاز2: انجمن نجوم ایران
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم پایه
 • تلفن: -35220161
 • فکس: -35220161
 • آدرس دفتر مجله: دامغان، میدان دانشگاه، دانشگاه دامغان، معاونت پژوهشی و فناوری
Top