مجله‌یاب فارسی

Journal of Algebraic Systems

Algebra, Linear Algebra and its applications, Combinatorics and Algebraic Combinatorics, Coding Theory, Cryptography, Algebraic Topology, Algebraic Geometry, Banach Algebras.

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2345-5128
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2345-511X
 • صاحب امتیاز: دانشگاه صنعتی شاهرود
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: علوم پایه
 • تلفن: ۳۲۳۰۰۳۵۱ -۰۲۳
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: Scientific Journals Office؛ Deputy of Research & Technology؛ Shahrood University of Technology؛ University Blvd.؛ 7TH Tir Square؛ Shahrood؛ Iran
Top