مجله‌یاب فارسی

Journal of Optimization in Industrial Engineering

Aims and Scope Journal of Optimization in Industrial Engineering (JOIE) is a scholarly open access, peer-reviewed, Semi-annually and fully refereed journal with a primary objective to provide the academic community and industry for the submission of new

اطلاعات تکميلي

 • شاپا (ISSN): 2251-9904
 • شاپا الکترونیکی (eISSN): 2423-3935
 • صاحب امتیاز: دانشگاه آزاد اسلامی
 • ناشر: مشخص نشده
 • دوره انتشار: دو فصلنامه
 • زبان: انگلیسی
 • رتبه: علمی-پژوهشی
 • نمایه: مشخص نشده
 • گروه علمی: فنی و مهندسی
 • تلفن: +۹۸ ۲۸ ۳۳۶۶۵۲۷۵ exit:۴۲۱۰
 • فکس: مشخص نشده
 • آدرس دفتر مجله: قزوین، بلوار نخبگان، دانشگاه آزاد اسلامی، دانشکده صنایع، دفتر نشریه
Top